United Arab Emirates,Dubai, 2017

mosque

Chechnya, Grozny, 2022

Modular housing

Rumania, 2021

haier museum

Haier Museum, Qingdao, 2021

villa of Actress Zhang Yuqi

villa of Actress Zhang Yuqi

09

VIP Terrace, Xian, 2019

VALPAINT SHOWROOM

Guangzhou, 2016

Xian, China, 2015

Xian, China, 2015

Xian, China, 2015

Shanghai, China, 2017

Milan, Italy, 2017

Guangzhou, China, 2016

Xi'An, China, 2015

Beijing, China, 2015

Xi'An, China, 2015

Milan, Italy, 2002